รับสอนการใช้งาน Sketchup และ VRAY และมีคอร์สสอนทำภาพเหมือนจริง


*** สามารถเรียนออนไลน์ได้ทันที หลังจากลงทะเบียนเรียน***

สอนตั้งแต่พื้นฐาน ไม่มีความรู้ จนสามารถใช้งานได้จริง ปฎิบัติใช้งานได้จริง